Historia

ZSP Grodziec

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu

ZSP Grodziec

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu

HISTORIA

            Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły na terenie Grodźca pochodzą  z 1652 roku, która była przy kościele i pod nadzorem proboszcza.

            W 1688 roku drewnianą szkołę wybudował właściciel dóbr grodzieckich -Sobek, która dotrwała do 1830 r., kiedy to wybudowano nową – murowaną (tzw.” Bujokówka”). W tym czasie najprawdopodobniej uczęszczały do niej dzieci z Grodźca, Bielowicka, Bierów, Łazów, Świętoszówki i Górek.

Budowę obecnej szkoły rozpoczęto w 1911 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika Józefa Tomanka. W 1912 roku nauka rozpoczęła się w dwóch salach i w  tym okresie pracowało dwóch nauczycieli.

W czasie I wojny światowej nauka odbywała się w języku polskim, natomiast w  okresie II – tylko w języku niemieckim. U schyłku wojny w bardzo zniszczonym budynku,  rozpoczęto nauczanie  w kwietniu 1945 roku

W roku 1951 został podwyższony stopień organizacyjny szkoły, a zatem skończyła się nauka w klasach łączonych.

W  1978 roku następuje przeniesienie oddziału przedszkolnego z budynku szkoły do nowej siedziby – „Agronomówki”.

Dnia 27.05.1981 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia – polskiego kartografa, twórcy pierwszej mapy Polski – Wacława Grodeckiego.

 1993 roku w wyniku inicjatywy ówczesnego dyrektora – Urszuli Bujok, powołano Społeczny Komitet Remontu i Rozbudowy Szkoły. W 1994 roku oddano do użytku przewiązkę z salami dydaktycznymi łączącą stary budynek z  salą gimnastyczną. Tym wszystkim pracom towarzyszyło wielkie zaangażowanie mieszkańców Grodźca.

 Dzięki staraniom Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny oraz Rady Gminy Jasienica dokończono budowę sali gimnastycznej (2000 r.), a w ostatnich latach szkoła była systematycznie rozbudowywana i unowocześniana. Oddane zostało do użytku zaplecze magazynowo – sportowe (2007 r.), nowy plac zabaw dla przedszkola (2009 r.), zmodernizowano boisko szkole wraz z całym ogrodzeniem szkoły (2011 r.).

1 września 2004 roku do budynku szkoły przeniesione zostało przedszkole i utworzono Zespół Szkolno – Przedszkolny. Nasz Zespół liczy obecnie 6 oddziałów szkolnych i 1 przedszkolny.

W ramach realizacji różnych programów (rządowych, unijnych, pozarządowych) szkoła:

 • wzbogaciła się o nowoczesną pracownię komputerową (2008 r),
 • uczestniczy w wielu programach, które wzbogacają ofertę zajęć oraz bazę dydaktyczną (2008- 2012 r) – Radosna szkoła, Owoce w szkole, Mleko w szkole, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy, Edukacja – szansą na równy start w Gminie Jasienica, Indywidualizacja – kształcenie sposobu na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica, Ratujemy i uczymy ratować, Lekcje żywej historii
 • brała udział, jako 

  pierwsza w gminie, w międzynarodowej wymianie polsko – ukraińskiej pod patronatem Narodowego Centrum Kultury w Warszawie (2010 r).

W  szkole odbywało się wiele w

ażnych uroczystości, m.in.:  odsłonięcie tablicy pamiątkowej  (1998 r) i obelisku (2000 r) poświęconych Janowi Kalfasowi, obchody 350- lecia tradycji szkolnych w Grodźcu ( 2002 r), uroczystości 80 i 90  – lecia szkoły.

Dzięki wielokierunkowej edukacji, uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki oraz reprezentują nas w wielu konkursach na różnych szczeblach, osiągając wysokie lokaty. Wiedza zdobyta w naszych murach owocnie procentuje w ich dalszej edukacji i życiu.    

Absolwentami  szkoły w Grodźcu m.in. są: Józef Bożek – konstruktor – mechanik, wynalazca maszyny parowej (przełom XVIII i XIX wieku), Helmut Kajzar – wybitny pisarz i dramaturg, , Jan Kalfas –  pilot lotnictwa bombowego i specjalnego przeznaczenia Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, Stanisław Szwed – poseł na Sejm RP kilku kadencji.

KIEROWNICY I DYREKTORZY

 

Szkołą w Grodźcu na przestrzeni  stu lat kierowali:

 • Józef Tomanek                                               1912 – 1925
 • Karol Pilorz,                                                   1925 – 1928
 • Florian Pohl                                                    1928 – 1936
 • Dziurkiewicz Tadeusz                                    1937 – 1939
 • brak kierownika szkoły                                 1939 – 1941

uczy nauczyciel Heczko z Goleszowa                    

 • Kitzig  (Niemiec)                                           1941 – 1945
 • Adolf Adamczyk                                           1945 – 1950
 • Wiktor Baszczyński                                      1950 – 1959
 • Stanisław Knyps                                           1959 – 1960
 • Jan Bujok                                                      1960 – 1973
 • Bronisława Gruszka                                     1973 – 1977
 • Jadwiga Madaj                                             1977 – 1991
 • Alicja Michałowska                                      1991 – 1992
 • Urszula Bujok                                               1992 – 1998              
 • Lucyna Parzyk                                             1998 – 1999
 • Beata Łącz                                                    1999 – 2006
 • Krystyna Pniewska                                      2006 – 2013
 • Jolanta Tomik                                              2013- nadal

POZAOŚWIATOWA ROLA SZKOŁY

 

 

Nasza szkoła, oprócz swej działalności oświatowej, jest miejscem w którym życie tętni codziennie do  godziny 22. 00, a nawet w soboty i niedziele. Grupy sportowe zorganizowane nie tylko wśród mieszkańców gminy Jasienica grają w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz trenują łucznictwo. Co roku na terenie placówki biwakują harcerze z Hufca Beskidzkiego. Szkoła jest siedzibą :

 • Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu, które ponownie zaczęło pracę od 2009 roku. Powstało w 1929 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły Floriana Pohla i działało do1939 roku. Celem koła jest propagowanie tradycji, historii i kultury Śląska Cieszyńskiego poprzez organizowanie wielu spotkań, często na terenie szkoły
 • Ludowego Klubu Sortowego  „Zamek” od 2007 r., w którym trenują piłkę nożną zawodnicy  w różnych przedziałach wiekowych począwszy od szkoły podstawowej
 • Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Grodziec”  od 2008 r, w którym trenują łucznictwo uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum gminy Jasienica uzyskując wysokie osiągnięcia indywidualne i zbiorowe w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zawodnicy zdobyli do tej pory łącznie 64 medale (18 złotych, 22 srebrne i 24 brązowe
 •  

 

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług.
Polityka prywatności
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ

Skip to content