Świetlica

ZSP Grodziec

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu

ZSP Grodziec

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu

 Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu zajęć lekcyjnych i w trakcie oczekiwania na przybycie rodziców. Opiekunowie starają się zapewnić właściwą opiekę i stworzyć podopiecznym ciepłą, serdeczną atmosferę przypominającą dom rodzinny. Równocześnie zajęcia świetlicowe mają za zadanie przyczynić się do wszechstronnego rozwoju dziecka, zarówno w sferze intelektualnej jak i wychowawczej i zdrowotnej. W planie pracy świetlicy wyodrębniono czas na zajęcia sportowe i ruchowe, rozwijanie zainteresowań, czas na pomoc koleżeńską, odrabianie zadań domowych i ciche czytanie.

     Świetlica w roku szkolnym 2018/2019 zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku przed zajęciami oraz od zakończenia zajęć lekcyjnych do godziny 15.45.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY:

w godzinach porannych od 7:00,

w godzinach popołudniowych od zakończenia lekcji do 15.45         

      

   

CHCESZ ZAPISAĆ SWOJE DZIECKO:

1. Rodzic zapisując dziecko składa w sekretariacie kartę zgłoszenia ( dostępna również u opiekuna świetlicy).

2. Uczestnik zgłasza wychowawcy swoje przyjście oraz każdorazowe wyjścia ze świetlicy.

3. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad zawartych w Kontrakcie.

4. Rodzic wypełnia kartę zwolnienia w przypadku,  kiedy dziecko jest obecne na zajęciach lekcyjnych a rezygnuje całkowicie z opieki świetlicowej. 

 ZWOLNIENIE  Z ZAJĘĆ – pobierz  

5. Jeśli dziecko ma być odebrane przez inną osobę niż wskazana na karcie zgłoszeniowej, rodzić ma obowiązek zawiadomić szkołę pisemnie.

6. Świetlica pracuje do godziny 15.45. Telefon kontaktowy w razie niespodziewanych sytuacji: 33 8154 378.

Sugestie dotyczące pracy świetlicy można zgłaszać opiekunowi świetlicy.

Ramowy plan dnia

6.45- 7.45  schodzenie się dzieci / w ramach godzin pracy biblioteki organizowane są zajęcia opiekuńcze

11.45 – 12.45 przywitanie / zajęcia świetlicowe programowe

12.45 – 13.30 zabawy integracyjne / zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci

13.40 – 14.25 ciche zajęcia ( odrabianie zadań domowych, ciche czytanie lub wspólne czytanie, wspólny posiłek)

14.25 -15.20 zajęcia świetlicowe ( klub filmowy, zajęcia na sali gimnastycznej, zabawy w sali komputerowej )

15.30-15.45 porządkowanie sali /  pożegnanie

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług.
Polityka prywatności
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ
Loading...

Skip to content