Ważne terminy w roku szkolnym 2022/2023

ZSP Grodziec

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu

ZSP Grodziec

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej  sklasyfikujące:
 • 15.01.2021r. ( piątek ) – klasyfikacja śródroczna
 • 18.06.2021r. (piątek) – klasyfikacja roczna

 

 1. Zebrania z rodzicami :
 • 01.09.2020r. (wtorek )  – klasa I
 • 16.09.2020r. (środa)- klasa IV
 • Kontakt z rodzicami pozostałych klas w formie elektronicznej.

 

 1. Powiadomić uczniów i rodziców na piśmie do :
 • 15.12.2020r.- o zagrożeniach oceną niedostateczną śródroczną
 • 15.01.2021r. – o ocenach śródrocznych z przedmiotów i zachowania
 • 18.05.2021r. – o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną 
 • 11.06.2021r. – o proponowanych ocenach rocznych (tydzień przed klasyfikacją)

 

 1. Wystawić oceny z zachowania i przedmiotów do :
 • 15.01.2021r. ( śródroczne )
 • 11.06.2021r. ( roczne , przewidywane)
 • 18.06.2021r. (roczne)

Od tego momentu oceny nie mogą ulec zmianie , jedynie w szczególnych przypadkach ( zgodnie ze Statutem ZSP w Grodźcu ).

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług.
Polityka prywatności
O plikach cookie
AKCEPTUJĘ
Loading...

Skip to content